BYSSA PRODUCTIONS

Byssa Productions har under åren expanderat och behövde en ny webbplats att visa upp sina jobb på och knyta kontakt med nya kunder. En ny variant av loggan gjordes också som passade bättre i videoproduktionerna.
Jag och Magnus Nordin designade och kodade en sy sida till Byssa Production där tydlighet och modernitet stod som ledord under projektet. Sidan skulle tilltala både nya kunder, men även de som bara är intresserade att se vad som händer. Därför skapades en portfoliodel och en bloggdel där de kunde dela sin vardags med sina besökare, men även sina professionella produktioner.
KUND

Byssa Productions

UPPDRAG

Ny hemsida