BOSSE SÖDERBERG

Uppdraget var att designa och bygga en hemsida där spelningar skulle stå i fokus, men också spegla honom som jazztrummis.
Musikern Bosse Söderberg ville ha en hemsida som speglade jazzen och hur han tycker att jazzmusiken speglas i samhället.
Hemsidan är gjord i ett webbpubliceringsverktyg som one.com erbjuder och den mobila versionen av sidan har optimerats.
KUND

Bosse Söderberg

UPPDRAG

Ny hemsida